News: asphalt plant

Asphalt Plant पुन संचालन

Written by: Amrit Mainali

Profile Picture
Post Picture

lockdown-road-work2.jpgवर्षातको कारणले लामो समय देखि बन्द रहेको यस कम्पनीको Asphalt Plant, बर्षातमा कमि आएसगै पुनः संचालनमा आएको छ।

Related Posts